Najnoviji dokumenti

image

Obrasci za prijeanestezijski pregled (AN-LOM, AN-PED i AN-GIN)

U prilogu ćete naći obrazce za prijeanestezijsku pripremu pacijenata. Namijenjeni su prvenstveno liječnicima opće medicine, pedijatrima i ginekolozima. Svim ostalim strukama mogu, naravno, poslužiti također u pripremi odgovarajuće populacije za anesteziju.

Međunarodni standardi sigurne primjene anestezije (WFSA)

Ovdje možete naći međunarodne standarde sigurne primjene anestezije prihvaćene od strane Svjetske federacije anestezioloških društava (WFSA). Poveznica je na verziju iz 2010. godine. U Hong Kongu je 2. rujna 2016. godine ažurirana tema sigurnosti - novi i osvježeni standardi su u izradi, planiraju se objaviti u suradnji sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom (WHO).