Najnoviji dokumenti

image

Međunarodni standardi sigurne primjene anestezije (WFSA)

Ovdje možete naći međunarodne standarde sigurne primjene anestezije prihvaćene od strane Svjetske federacije anestezioloških društava (WFSA). Poveznica je na verziju iz 2010. godine. U Hong Kongu je 2. rujna 2016. godine ažurirana tema sigurnosti - novi i osvježeni standardi su u izradi, planiraju se objaviti u suradnji sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom (WHO).