Anestezija za interventne kardiološke postupke

Planiranje anestezije u interventnim kardiološkim postupcima postaje sve traženija zbog povećanja broja i kompleksnosti zahvata.
Anesteziolozi preuzimaju važnu ulogu multidisciplinarnog planiranja. Sveobuhvatno znanje i razumijevanje je ključno za osiguranje razumnog plana anestezije, monitoriranja, venskog pristupa i dodatne opreme.
Stručno planirnje anestezije je kritično za održavanje stabilnog hemodinamičnog i brzog upravljanja bilo kojih komplikacija koje se mogu pojaviti tokom zahvata. 

Kompletan članak možete pročitati u PDF dokumentu, kao i originalno predavanje.