Lista objavljenih dokumenata

  • U svibnju 2018. godine ažurirani su međunarodni standardi za sigurnu primjenu anestezije.

    Standardi su prihvaćeni od Svjetskog udruženja anestezioloških Društava (WFSA) i Svjetske zdravskvene organizacije (WHO).

  • Ovdje možete naći međunarodne standarde sigurne primjene anestezije prihvaćene od strane Svjetske federacije anestezioloških društava (WFSA). Poveznica je na verziju iz 2010. godine. U Hong Kongu je 2. rujna 2016. godine ažurirana tema sigurnosti - novi i osvježeni standardi su u izradi, planiraju se objaviti u suradnji sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom (WHO). 

  • 1
;