Međunarodni standardi sigurne primjene anestezije (WFSA)

Ovdje možete naći međunarodne standarde sigurne primjene anestezije prihvaćene od strane Svjetske federacije anestezioloških društava (WFSA). Poveznica je na verziju iz 2010. godine. U Hong Kongu je 2. rujna 2016. godine ažurirana tema sigurnosti - novi i osvježeni standardi su u izradi, planiraju se objaviti u suradnji sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom (WHO).