ESAIC Education Tuesday

Europsko društvo anesteziologije i intenzivnog liječenja (ESAIC) predstavlja EDUKACIJSKI UTORAK!
Svakog tjedna ESAIC namjerava objaviti edukativne podcast-e, webinar-e, Facebook LIVE događaje i Hot Topics videocast-e iz područja intenzivnog liječenja. EDUKACIJSKI UTORAK tematski će pokrivati područja iz anesteziologije, intenzivnog liječenja, terapije boli, perioperacijske medicine i više. Učite od stručnjaka, unaprijedite svoje vještine, povežite se sa kolegama i ostvarite CME bodove.

 

Posjetite web stranicu ESAIC EDUKACIJSKOG UTORKA: https://www.esaic.org/education/education-tuesday/.