International Medis Awards for Medical Research 2017

Na natječaju možete sudjelovati svojim znanstvenim istraživačkim radovima koje ste predstavili:
• na značajnom europskom ili svjetskom kongresu u obliku postera ili usmene prezentacije ili
• člankom objavljenim u afirmiranoj znanstvenoj publikaciji s faktorom utjecaja (IF) višim od 1,5.
Istraživački rad mora biti prihvaćen, predstavljen ili objavljen u razdoblju od 1. rujna 2016. do 31. kolovoza 2017.
Natječaj je objavljen u osam država: Austriji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Mađarskoj, Makedoniji, Sloveniji i Srbiji.