Patient Blood Management (PBM) ili suvremena perioperativna skrb

U Zagrebu je, 26. listopada, održan prvi skup koji se ciljano bavi perioperativnom transfuzijskom strategijom liječenja pacijenata u svakodnevnoj kliničkoj praksi.

Program upravljanja krvnim pripravcima (engl. Patient Blood Management) predstavlja multidisciplinarni pristup liječenju sa svrhom poboljšanja kvalitete perioperativne zdravstvene skrbi pacijenata te uključuje: poboljšanje kvalitete operativnih ishoda i smanjenje broja perioperativnih komplikacija, kraće trajanje hospitalizacije, reduciranje troškova zdravstvene skrbi u odnosu na postojeću kliničku praksu (primjena velikog broja transfuzija), racionalnu raspodjelu krvi i krvnih pripravaka.

PBM se temelji na primjeni lijekova kojima se optimizira perioperativni hematološki status pacijenta te na minimizaciji gubitka krvi, uključujući smanjenje broja vađenja i količine krvi uzete u dijagnostičke svrhe. Naglasak je stavljen na prepoznavanje i dijagnosticiranje anemije te njeno liječenje prije i nakon zahvata kako bi pacijent ušao u operativni zahvat te se uspješno rehabilitirao u optimalnom stanju.

Prednosti provođenja PBM-a su: smanjenje broja bolničke smrtnosti, kraće trajanje hospitalizacije, smanjenje broja infekcija te smanjenja troškovaza zdravstveni sustav.

U Hrvatskoj PBM provode pojedine klinike u obliku pilot projekta.

Fotografije sa simpozija možete preuzeti putem poveznica niže.