XLIII. simpozij intenzivne medicine, Zagreb, 6.-7.-12.2019.

Poštovani Kolegice i Kolege,

obavještavamo Vas da će se u 6. i 7. prosinca 2019. održati XLIII. simpozij intenzivne medicine.
Mjesto održavanja je Kongresni centar – Forum Zagreb, Green Gold.

TEME SIMPOZIJA:
1. GLIKEMIJA U PERIOPERACIJSKOM PERIODU
2. SKRB ZA NEUROKIRURŠKOG BOLESNIKA U POSLIJEOPERACIJSKOM VREMENU
3. RAZNO

Već do sada, dogovoreni su ugledni predavači s velikim iskustvom u predloženim temama.
Pozivam Vas da se pridružite aktivnom sudjelovanju i svoje sažetke pošaljete najkasnije do 21.10. 2019. na mail: vivancan@kbc-zagreb.hr
Istovremeno Vas izvještavam da je dogovoreno s urednicima Liječničkog vjesnika da se štampa poseban broj kao suplement, te Vas stoga molim da na gore navedeni mail pošaljete cijele tekstove za ovaj Simpozij, kao i tekstove s naših dosadašnjih skupova u Opatiji, prošlogodišnjeg Simpozija intenzivne u Zagrebu i Konferencije na Plitivicama, kako bi bili objavljeni. Indeksiranost je SCOPUS!!!

Vaša
Doc. dr. sc. Višnja Ivančan